"Stiftelsens ändamål skall vara att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja medicinsk forskning särskilt inom reumatologi – företrädesvis på grundnivå. Därmed skall särskilt behov av bidrag till forskning inom barn- och ungdomsreumatologi beaktas"

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning bildades 1986 av Anna-Greta Crafoord

Stiftelsens startkapital utgjorde 3 miljoner kronor kontant 1986. Därefter följde ytterligare två donationer.

Holger Crafoords promotionsdag till ekonomie hedersdoktor vid Lunds Universitet 1972

Holger var en framgångsrik industrialist. Framgångarna gav handlingsfrihet för samhällsinsatser. Mest betydande blev Crafoordska stiftelsen och The Crafoord Prize.

Anna-Greta Crafoords stiftelse stödjer reumatologisk forskning. Varje år har stiftelsen en utlysningsperiod då ansökningar får komma från forskare inom reumatologi från Lunds universitet.

Forskningsanslag

Varje år har stiftelsen en utlysningsperiod. Ansökningar får komma från forskare inom reumatologi från Lunds Universitet.
Från 2015 har vi övergått till att endast dela ut forskningsanslag.

  • 15 augusti 2024 - Start ansökningsperiod Start av ansökningsperiod för elektronisk ansökan avseende anslag för forskning inom reumatologisk forskning
  • 30 september 2024 - Sista ansökningsdatum Sista ansökningsdatum för elektronisk ansökan avseende anslag för forskning inom reumatologisk forskning
  • December - Beviljade anslag meddelas Beslut meddelas de som blivit beviljade anslag avseende forskning inom reumatologisk forskning.

Tarmflorans betydelse för utveckling av systemisk fibrossjukdom

Systemisk skleros är en kronisk reumatologisk sjukdom som årligen drabbar åtminstone 200 personer i landet. I sin mest allvarliga form drabbas hud, lungor och även blodkärl av en progressiv fibrotiserande process som har likheter med en okontrollerad sårläkning.

Läs mer

Om Stiftelsen

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning grundades 1986 med uppgift att:

"Stiftelsens ändamål skall vara att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja medicinsk forskning särskilt inom reumatologi – företrädesvis på grundnivå. Därmed skall särskilt behov av bidrag till forskning inom barn- och ungdomsreumatologi beaktas."

Läs mer om Stiftelsen