Om stiftelsen
Anna-Greta Crafoords stiftelse

Styrelsen

Styrelsen skall bestå av fem-sju medlemmar. Enligt bestämmelserna skall en avkomma till Anna-Greta Crafoord, dekanus vid Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet samt chefen för institutionen för reumatologi vid Lunds Universitet ingå i styrelsen.

Ordförande

Margareta Nilsson

Ledamöter

Anders Bengtsson
Maria Björkqvist
Madeleine Durbeej-Hjalt
Ebba Fischer
Robin Kahn
Lennart Nilsson