Integritetspolicy

 1. Bakgrund

  Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning värnar om din personliga integritet. Vi har därför tagit fram denna integritetspolicy som beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver också vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

  All vår behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med vår integritetspolicy och gällande lagstiftning avseende dataskydd, t.ex. dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Vi ber dig att noggrant läsa igenom integritetspolicyn innan du delar med dig av personuppgifter till oss.

 2. Personuppgiftsansvarig

  Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning, org.nr 845001-7283, Malmövägen 8, 222 25 Lund, info@annagretacrafoord.se, 046-38 58 80, är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter enligt denna policy.

  Om du har några frågor kring integritets- och dataskydd eller vår policy är du varmt välkommen att kontakta oss. Det gör du enklast genom att skicka e-post till info@annagretacrafoord.se.

 3. Vem omfattas av integritetspolicyn?

  Den här integritetspolicyn beskriver hur vi behandlar personuppgifter om

  1. sökanden av bidrag från stiftelsen och kontaktpersoner för sökanden som inte är fysiska personer samt övriga personer som omfattas av sådana ansökningar,
  2. stiftelsens existerande eller potentiella avtalsparter, såsom leverantörer och samarbetspartners, samt kontaktpersoner för sådana avtalsparter som inte är fysiska personer,
  3. besökare på vår hemsida,
  4. mottagare av informationsutskick; samt
  5. övriga som på något sätt interagerar med oss.
 4. Hur samlar vi in personuppgifter?

  1. Information från dig

   Vi samlar huvudsakligen in personuppgifter direkt eller indirekt från dig på olika sätt, både online och off-line. Det kan till exempel vara

   1. när du eller en organisation som du är kontaktperson för ansöker om bidrag från oss,
   2. när vi i övrigt ingår, administrerar eller utför avtal,
   3. när vi träffas vid möten, evenemang, seminarier, mässor, etc.,
   4. när du registrerar dig som mottagare av vårt informationsutskick,
   5. när du deltar och registrerar dig för att delta i våra evenemang,
   6. när du interagerar på våra sociala medier eller besöker vår hemsida,
   7. när du deltar i våra undersökningar,
   8. när du kontaktar oss via e-post, brev, telefon eller personligen, eller
   9. när du på något annat sätt interagerar med oss.
  2. Information från andra källor

   Vi kan även komma att samla in personuppgifter från följande källor:

   1. sökanden av bidrag från stiftelsen,
   2. andra personer knutna till den aktör som du är kontaktperson för, samt
   3. webbplatser som ägs av den aktör som du är kontaktperson för
 5. Vilka personuppgifter behandlar vi?

  De personuppgifter som vi kan komma att behandla om dig kan vara:

  1. Identitetsinformation, såsom personnummer, födelsedatum, namn, initialer, signatur, kopia av pass eller annan identitetshandling, etc.
  2. Kontaktinformation, såväl personlig som professionell, såsom postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress, huvudman, arbetsgivare, titel, yrkesroll, arbetsplats, uppgift om kontaktperson hos oss, kontaktuppgifter till huvudman eller arbetsgivare, etc.
  3. Ansöknings- och projektinformation, dvs. information i bidrags- och projektärenden, såsom uppgifter om akademisk titel, universitets- eller högskoletillhörighet, yrke, anställningar och forskningsvistelser, publicerade vetenskapliga publikationer, examen, utbildning och andra meriter, projekt och budget, deltagande i ytterligare projektansökan, referensnummer, förvaltande huvudman, kostnader, begäran om förlängning av dispositionsrätt (sjukskrivning, föräldraledighet och rekryteringshinder), resultatredovisning, etc.
  4. Bilder, som du delar med dig av till oss eller som vi tar med ditt samtycke, t.ex. av bidragsmottagare.
  5. Ekonomisk information, såsom uppgifter om fakturaadress, referensperson och annan faktureringsinformation, faktureringshistorik, betalningspåminnelser, kostnader och kostnadsspecifikationer, kontouppgifter och annan utbetalningsinformation, betalningshistorik, etc.
  6. System- och enhetsinformation, t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsare, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, plattform, skärmupplösning, responstid, nedladdningsfel, din geografiska placering, etc.
  7. Trafik- och användningsinformation, till exempel vilka länkar du klickar på och när, adressen till webbplatsen som du anlände från, vilka informationsutskick du tagit emot och öppnat, etc.

  Därutöver kan vi komma att behandla andra kategorier av personuppgifter som lämnas av dig eller den aktör för vilken du är kontaktperson.

  Vi behandlar endast ditt personnummer om och i den utsträckning det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl.

Läs mer

Information om cookies


Vår integritetspolicy uppdaterades senast den 22 februari 2021