Om stiftelsen
holger_anna_greta_promovering_800x600

Om stiftelsen

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning bildades 1986 av Anna-Greta Crafoord, då änka efter Holger Crafoord sedan 1982.

Som maka till den kände industrimannen och entreprenören Holger Crafoord hade Anna-Greta Crafoord under många år nära bevittnat hur ledgångsreumatismen bröt ner hennes make för att slutligen göra honom väldigt handikappad och invalidiserad med svåra smärtor. Läkarvetenskapen kunde inte bota sjukdomen. Man kunde endast hjälpa eller lindra men inte särskilt mycket.

Anna-Greta Crafoord var klart medveten om att sjukdomen är en folksjukdom, som drabbar många människor unga som gamla, och på 1970-talet förmådde man inte framgångsrikt behärska reumatologiska sjukdomar.

Funderingarna kring den svåra sjukdomen, som Anna-Greta Crafoord var väl förtrogen med, gjorde att hon kände sig djupt motiverad att ge en donation till en stiftelse med ändamål att stödja forskningen inom reumatologi.

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning skulle underlätta framtida forskningsframgångar inom ämnet genom hennes årliga ekonomiska bidrag.

anna_greta_portratt_800x600
Stiftelsens stadgar säger att ändamålet skall vara att utan vinstsyfte för enskild person eller organisation främja medicinsk forskning särskilt inom reumatologi- företrädesvis på grundnivå. Därmed skall särskilt behov av bidrag till forskning inom barn och ungdomsreumatologi beaktas.

Stiftelsens startkapital utgjorde 3 miljoner kronor kontant 1986.

Därefter följde ytterligare två donationer. En donation 1988 påförde stiftelsen 7 miljoner kronor. 1995 utökades kapitalet en tredje gång genom arv efter Anna-Greta Crafoord med 4 miljoner kronor.