26 maj 2021 Tarmflorans betydelse för utveckling av systemisk fibrossjukdom


Kristofer Andréasson, docent, specialistläkare i reumatologi.

Systemisk skleros är en kronisk reumatologisk sjukdom som årligen drabbar åtminstone 200 personer i landet. I sin mest allvarliga form drabbas hud, lungor och även blodkärl av en progressiv fibrotiserande process som har likheter med en okontrollerad sårläkning.

Resultatet blir vanligtvis permanent funktionsförlust av vitala organsystem och en hård, stram hud med sekundära kontrakturer av små och stora leder. Sjukdomen har beskrivits väl av bland annat Gunhild Stordalen, inte minst i ”Sommar i P1”. Systemisk skleros är en heterogen sjukdom som kan ta sig flera uttryck – men gastrointestinalkanalen är närmast alltid drabbad på något sätt. Både patienter och forskare har länge undrat om vår tarmflora har betydelse för hur denna sjukdom utvecklas. Aktuell forskning visar på att så kan vara fallet.

I dagens sjukvård är våra behandlingsmöjligheter för inflammatoriska sjukdomar flera och ofta goda. För fibrotiska tillstånd är situationen annorlunda. Fibros i lever, njure och lungor kan i bästa fall enbart bromsas. Den autoimmunt medierade systemiska fibrosen, systemisk skleros, kan anses vara typsjukdomen för den fibrotiserande patobiologin. För denna sjukdom har vi och andra visat på ett samband mellan fibrosutveckling i enskilda organ och avvikelser i tarmfloran. Vi driver nu denna forskning vidare i internationellt samarbete.

För vår forskning är mötet med patienterna, de drabbade, centralt. Genomupprepade formella och informella möten med patienter har forskningshypoteser om gastrointestinalkanalens debutsymtom och sjukdomsförlopp formulerats. Även om ”magkänslan” inte skall underskattas, visar vår forskning att objektiv bedömning av gastrointestinalkanalen är ett viktigt komplement till en lyhörd läkares patientmöte.

Jag är stolt att i min forskning om systemisk skleros ha ett aktivt samarbete med internationella kollegor och lokal expertis i form av gastroenterolog, patolog, kardiolog, laboratorieingenjör, arbetsterapeut, sjukgymnast, experimentell biolog och de fantastiska undersköterskorna på vår klinik. Jag vill förvalta mina tilldelade medel för att tillsammans driva kunskapen ytterligare ett steg framåt.