Forskningsanslag

Ansökan

Stiftelsens ändamål skall vara att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja medicinsk forskning särskilt inom reumatologi – företrädesvis på grundnivå. Därmed skall särskilt behov av bidrag till forskning inom barn- och ungdomsreumatologi beaktas

Datum

Öppnar: -
Stänger: -

Till elektronisk ansökan

Stiftelsen använder FundPro för elektronisk bidragsansökan.

fundpro