Forskningsanslag

Ansökan

Stiftelsens ändamål skall vara att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja medicinsk forskning särskilt inom reumatologi – företrädesvis på grundnivå. Därmed skall särskilt behov av bidrag till forskning inom barn- och ungdomsreumatologi beaktas

Endast elektroniska ansökningar som kommit stiftelsen tillhanda senast torsdagen den 29 September 2016 kl. 15:00 kommer behandlas.

Datum

Öppnar: 2017-08-15 09:00
Stänger: 2017-09-29 15:00

Till elektronisk ansökan

Stiftelsen använder FundPro för elektronisk bidragsansökan.

fundpro

Viktiga datum

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2017-09-29 kl. 15:00

Till ansökan 

Ansökan öppnar 2017-08-15 kl. 09:00

Till ansökan 

2017 års ansökningsperiod är avslutad