Forskningsanslag

Ansökan

Stiftelsens ändamål skall vara att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja medicinsk forskning särskilt inom reumatologi – företrädesvis på grundnivå. Därmed skall särskilt behov av bidrag till forskning inom barn- och ungdomsreumatologi beaktas

Endast elektroniska ansökningar som kommit stiftelsen tillhanda senast torsdag den 30 September 2022 kl. 15:00 kommer behandlas. Utlysningen är inte längre öppen för ansökningar.

Datum

Öppnar: -
Stänger: -

Till elektronisk ansökan

Stiftelsen använder FundPro för elektronisk bidragsansökan.

fundpro