Forskningsanslag

Ansökan

Stiftelsens ändamål skall vara att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja medicinsk forskning särskilt inom reumatologi – företrädesvis på grundnivå. Därmed skall särskilt behov av bidrag till forskning inom barn- och ungdomsreumatologi beaktas

Endast elektroniska ansökningar som kommit stiftelsen tillhanda senast fredagen den 28 September 2018 kl. 15:00 kommer behandlas.

Datum

Öppnar: 2018-08-15 09:00
Stänger: 2018-09-28 15:00

Till elektronisk ansökan

Stiftelsen använder FundPro för elektronisk bidragsansökan.

fundpro