Forskningsanslag

Forskningsanslag

Stiftelsens ändamål skall vara att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja medicinsk forskning särskilt inom reumatologi – företrädesvis på grundnivå. Därmed skall särskilt behov av bidrag till forskning inom barn- och ungdomsreumatologi beaktas

Varje år har stiftelsen en utlysningsperiod. Ansökningar får endast komma från forskare inom reumatologi vid Lunds Universitet.

I december varje år presenteras vilka som beviljats anslag. En lista över de som beviljats anslag finner ni här, Beviljade anslag.

Klicka här för att komma till ansökan

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2024-09-30 kl. 15:00

Till ansökan 

Ansökan öppnar 2024-08-15 kl. 09:00

Till ansökan 

2024 års ansökningsperiod är avslutad