Om stiftelsen

Årsredovisning

Stiftelsens ändamål skall vara att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja medicinsk forskning särskilt inom reumatologi – företrädesvis på grundnivå. Därvid skall särskilt behov av bidrag till forskning inom barn- och ungdomsreumatologi beaktas.

Stiftelsen har under året främjat ändamålen genom att bevilja forskningsanslag på totalt 2 260 000 kr. Beviljade ej utbetalda medel vid räkenskapsårets utgång är 2 360 000 kr.

Styrelsen har under året bestått av Margareta Nilsson ordförande samt ledamöterna Madeleine Durbeej-Hjalt, Ebba Fischer, Lennart Nilsson, Tore Saxne och Erik Renström.

Donationer till stiftelsen

Stiftelsens startkapital utgjorde 3 miljoner kronor kontant 1986. Därefter följde ytterligare två donationer. En donation 1988 påförde stiftelsen 7 miljoner kronor.

1995 utökades kapitalet en tredje gång genom arv efter Anna-Greta Crafoord med 4 miljoner kronor.