Forskningsanslag

Beviljade anslag

Nedanstående förteckning visar beviljade anslag i alfabetisk ordning efter den sökandes namn.

2021 års anslag

 • Sökande
 • Anslagsnr
 • Anslag (Kr)
 • Cronström, Anna
  Is good muscle function a protective factor for early features of knee and hip osteoarthritis after injury?
 • 20212002
 • 100 000
 • Jönsen, Andreas
  Neurofilament light chain as a marker of nervous system involvement in systemic lupus erythematosus
 • 20212010
 • 100 000
 • Kahn, Robin
  Juvenile idiopathic arthritis – from macrophage to morbidity
 • 20212007
 • 300 000
 • Kapetanovic, Meliha
  Vaccination mot COVID19 vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar: Inverkan av antireumatiska behandlingar på vaccinsvar och skydd mot infektioner.En svensk nationell vaccinationsstudie (COVID19-REUMA)
 • 20212004
 • 300 000
 • Linge, Petrus
  Platelets in SLE – a promotor of inflammation, thrombosis and autoimmunity?
 • 20212014
 • 200 000
 • Martin, Myriam
  Komplementaktivering vid reumatisk sjukdom
 • 20212006
 • 100 000
 • Mogard, Elisabeth
  Implementering och utvärdering av strukturerad multiprofessionell rehabilitering vid tidig RA - Personcentrerad vård och icke-farmakologisk rehabilitering i klinisk praxis
 • 20212008
 • 100 000
 • Mohammad, Aladdin
  Population-based studies on aetiology and cardiovascular comorbidities of systemic vasculitis
 • 20212003
 • 200 000
 • Olofsson, Tor
  Inflammatorisk ryggsjukdom - samsjuklighet, biomarkörer och samhällseffekter
 • 20212011
 • 300 000
 • Struglics, André
  Nedbrytning av ledbrosk - en biologisk process som leder till artros
 • 20212012
 • 100 000
 • Önnerfjord, Patrik
  Ledbrosk och menisk - in vitro modeller för studier av ledsjukdom samt intervention av patologiska processer
 • 20212009
 • 200 000

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2021-09-30 kl. 15:00

Till ansökan 

Ansökan öppnar 2021-08-16 kl. 09:00

Till ansökan 

2021 års ansökningsperiod är avslutad