Forskningsanslag

Beviljade anslag

Nedanstående förteckning visar beviljade anslag i alfabetisk ordning efter den sökandes namn.

2023 års anslag

 • Sökande
 • Anslagsnr
 • Anslag (Kr)
 • Lunds Universitet
  Infrastruktur för translationell forskning vid Avdelningen för Reumatologi, IKVL, Lunds Universitet
 • 20232015
 • 700 000
 • Aspberg, Anders
  Misfolded proteins and chondrocyte stress in joint diseases
 • 20232007
 • 100 000
 • Jönsen, Andreas
  Engagemang av nervsystemet vid SLE
 • 20232016
 • 250 000
 • Kahn, Robin
  Toward restoration of the immunological balance in childhood-onset arthritis - identification of mechanisms leading to breach of tolerance
 • 20232006
 • 350 000
 • Kalafatis, Dimitrios
  Lokala och systemiska studier av interstitiell lungsjukdom vid systemisk skleros
 • 20232005
 • 100 000
 • Kapetanovic, Meliha
  Vaccination mot COVID19 vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar: Inverkan av antireumatiska behandlingar på vaccinsvar och skydd mot infektioner En svensk nationell vaccinationsstudie (COVID19-REUMA)
 • 20232002
 • 200 000
 • Karlsson Wallman, Johan
  Samhällskostnader för sjukvård och arbetsfrånvaro vid psoriasisartrit i Sverige, och hur dessa samvarierar med sjukdomens svårighetsgrad
 • 20232014
 • 150 000
 • Linge, Petrus
  Trombocytantikroppar i SLE: pådrivare av trombocytaktivering och SLE aktivitet?
 • 20232010
 • 150 000
 • Martin, Myriam
  Komplementsystemets roll vid reumatiska sjukdomar
 • 20232008
 • 100 000
 • Mogard, Elisabeth
  Implementering och utvärdering av strukturerad multiprofessionell rehabilitering vid tidig RA - Personcentrerad vård och icke-farmakologisk rehabilitering i klinisk praxis
 • 20232011
 • 250 000
 • Olofsson, Tor
  Inflammatorisk ryggsjukdom - samsjuklighet, biomarkörer och samhällseffekter
 • 20232009
 • 100 000
 • Struglics, André
  Nedbrytning av ledbrosk - en biologisk process som leder till artros
 • 20232003
 • 100 000
 • Önnerfjord, Patrik
  Meniskens roll vid artros - in vitro studier och molekylära behandlingar för att bromsa patologiska processer
 • 20232012
 • 150 000

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2024-09-30 kl. 15:00

Till ansökan 

Ansökan öppnar 2024-08-15 kl. 09:00

Till ansökan 

2024 års ansökningsperiod är avslutad