Forskningsanslag

Beviljade anslag

Nedanstående förteckning visar beviljade anslag i alfabetisk ordning efter den sökandes namn.

2020 års anslag

 • Sökande
 • Anslagsnr
 • Anslag (Kr)
 • Andréasson, Kristofer
  Gastrointestinal sjukdom vid systemisk skleros: mikrobiella interaktioner – terapeutiska implikationer
 • 20202017
 • 360 000
 • Cronström, Anna
  Is good muscle function a protective factor for early features of knee and hip osteoarthritis after injury?
 • 20202002
 • 200 000
 • Gawlik, Kinga
  Inflammation i muskelsjukdomar
 • 20202013
 • 200 000
 • Jönsen, Andreas
  Neurofilament light chain as a marker of nervous system involvement in systemic lupus erythematosus
 • 20202006
 • 300 000
 • Kahn, Robin
  Juvenile Idiopathic Arthritis - from macrophage to morbidity
 • 20202008
 • 300 000
 • Kapetanovic, Meliha
  Icke-levande, subenhet vaccin mot bältros bland patienter med reumatiska sjukdomar behandlade med JAK-hämmare- vaccinsvar och skydd mot infektion
 • 20202003
 • 300 000
 • Olofsson, Tor
  Inflammatorisk ryggsjukdom – samsjuklighet, biomarkörer och samhällseffekter
 • 20202010
 • 300 000
 • Önnerfjord, Patrik
  Ledbrosk och menisk - in vitro studier med inducerad inflammation som modell för ledsjukdom samt intevention av dessa patologiska processer
 • 20202009
 • 300 000

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2021-09-30 kl. 15:00

Till ansökan 

Ansökan öppnar 2021-08-16 kl. 09:00

Till ansökan 

2021 års ansökningsperiod är avslutad