Forskningsanslag

Beviljade anslag

Nedanstående förteckning visar beviljade anslag i alfabetisk ordning efter den sökandes namn.

2022 års anslag

 • Sökande
 • Anslagsnr
 • Anslag (Kr)
 • Aspberg, Anders
  Misfolded proteins and chondrocyte stress in joint diseases
 • 20222009
 • 100 000
 • Jönsen, Andreas
  NEUROPSYCHIATRIC INVOLVEMENT IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS – PREDICTORS OF COGNITIVE DYSFUNCTION IN LONGITUDINAL FOLLOW-UP
 • 20222016
 • 300 000
 • Kahn, Robin
  Juvenile idiopathic arthritis – can we restore the immunological balance and personalize medicine
 • 20222007
 • 350 000
 • Kapetanovic, Meliha
  Vaccination mot COVID19 vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar: Inverkan av antireumatiska behandlingar på vaccinsvar och skydd mot infektioner En svensk nationell vaccinationsstudie (COVID19-REUMA)
 • 20222002
 • 200 000
 • Karlsson Wallman, Johan
  Samhällskostnader för sjukvård och arbetsfrånvaro vid psoriasisartrit i Sverige, och hur dessa samvarierar med sjukdomens svårighetsgrad
 • 20222012
 • 200 000
 • Król, Petra
  Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) - a new puzzle to solve?
 • 20222006
 • 300 000
 • Linge, Petrus
  Platelets in SLE – a promotor of inflammation, thrombosis and autoimmunity?
 • 20222010
 • 100 000
 • Mogard, Elisabeth
  Implementering och utvärdering av strukturerad multiprofessionell rehabilitering vid tidig RA - Personcentrerad vård och icke-farmakologisk rehabilitering i klinisk praxis
 • 20222013
 • 250 000
 • Olofsson, Tor
  Inflammatorisk ryggsjukdom - samsjuklighet, biomarkörer och samhällseffekter
 • 20222011
 • 300 000
 • Struglics, André
  Nedbrytning av ledbrosk - en biologisk process som leder till artros
 • 20222014
 • 100 000
 • Thorkel Einarsson, Jon
  BÄTTRE BEHANDLING AV REUMATOID ARTRIT – med tidig diagnos och tät uppföljning till mindre komplikationer. TINDRA studie
 • 20222005
 • 100 000
 • Önnerfjord, Patrik
  Meniskens roll vid artros - in vitro studier med inducerad inflammation och intervention av patologiska processer
 • 20222008
 • 200 000

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2023-09-29 kl. 15:00

Till ansökan 

Ansökan öppnar 2023-08-15 kl. 09:00

Till ansökan 

2023 års ansökningsperiod är avslutad