Forskningsanslag

Beviljade anslag

Nedanstående förteckning visar beviljade anslag i alfabetisk ordning efter den sökandes namn.

2020 års anslag

 • Sökande
 • Anslagsnr
 • Anslag (Kr)
 • Andréasson, Kristofer
  Gastrointestinal sjukdom vid systemisk skleros: mikrobiella interaktioner – terapeutiska implikationer
 • 20202017
 • 360 000
 • Cronström, Anna
  Is good muscle function a protective factor for early features of knee and hip osteoarthritis after injury?
 • 20202002
 • 200 000
 • Gawlik, Kinga
  Inflammation i muskelsjukdomar
 • 20202013
 • 200 000
 • Jönsen, Andreas
  Neurofilament light chain as a marker of nervous system involvement in systemic lupus erythematosus
 • 20202006
 • 300 000
 • Kahn, Robin
  Juvenile Idiopathic Arthritis - from macrophage to morbidity
 • 20202008
 • 300 000
 • Kapetanovic, Meliha
  Icke-levande, subenhet vaccin mot bältros bland patienter med reumatiska sjukdomar behandlade med JAK-hämmare- vaccinsvar och skydd mot infektion
 • 20202003
 • 300 000
 • Olofsson, Tor
  Inflammatorisk ryggsjukdom – samsjuklighet, biomarkörer och samhällseffekter
 • 20202010
 • 300 000
 • Önnerfjord, Patrik
  Ledbrosk och menisk - in vitro studier med inducerad inflammation som modell för ledsjukdom samt intevention av dessa patologiska processer
 • 20202009
 • 300 000

2019 års anslag

 • Sökande
 • Anslagsnr
 • Anslag (Kr)
 • Andréasson, Kristofer
  Gastrointestinalkanalen vid systemisk skleros: flora och farmakokinetik
 • 20192005
 • 100 000
 • Blom, Anna
  Complement system in rheumatic diseases.
 • 20192001
 • 100 000
 • Cronström, Anna
  Is good muscle function a protective factor for early features of knee osteoarthritis after knee injury?
 • 20192004
 • 200 000
 • Isaksson, Hanna
  Påverkar höftbenets geometri risken för att utveckla artros?
 • 20192008
 • 100 000
 • Jönsen, Andreas
  Neurofilament light chain as a marker of nervous system involvement in systemic lupus erythematosus
 • 20192006
 • 300 000
 • Kahn, Robin
  Juvenile Idiopathic Arthritis - from macrophage to morbidity
 • 20192009
 • 400 000
 • Olofsson, Tor
  Inflammatorisk ryggsjukdom - samsjuklighet, biomarkörer och samhällseffekter
 • 20192007
 • 400 000
 • Svensson, Lena
  Genetiska varianter av PTPN22 betydelse vid reglering av T lymfocyter i Rheumatoid Artrit
 • 20192010
 • 100 000
 • Önnerfjord, Patrik
  Ledbrosk och menisk - in vitro studier med inducerad inflammation samt intervention av patologiska processer
 • 20192012
 • 300 000

2018 års anslag

 • Sökande
 • Anslagsnr
 • Anslag (Kr)
 • Blom, Anna
  Komplementsystem i reumatiska sjukdomar
 • 20182001
 • 200 000
 • Isaksson, Hanna
  Påverkar höftbenets geometri risken för att utveckla artros?
 • 20182005
 • 100 000
 • Jönsen, Andreas
  Prognosstudier vid Systemisk Lupus Erythematosus
 • 20182008
 • 200 000
 • Kahn, Robin
  Juvenil Idiopatisk Artrit - från makrofag till morbiditet
 • 20182009
 • 300 000
 • Kapetanovic, Meliha
  Pneumokockvaccination vid reumatoid artrit– skydd mot invasiv pneumokocksjukdom och identifiering av markörer för lungengagemang relaterat till grundsjukdomen
 • 20182003
 • 200 000
 • Linge, Petrus
  Platelets apoptosis in SLE – a promotor of inflammation and autoimmunity?
 • 20182010
 • 200 000
 • Olofsson, Tor
  Inflammatorisk ryggsjukdom - samsjuklighet, biomarkörer och samhällseffekter
 • 20182011
 • 200 000
 • Svensson, Lena
  Genetiska varianter av PTPN22 betydelse vid reglering av T lymfocyter i Rheumatoid Artrit
 • 20182004
 • 300 000
 • Önnerfjord, Patrik
  Ledbrosk och menisk - in vitro studier med inducerad inflammation samt intervention av patologiska processer
 • 20182014
 • 300 000

2017 års anslag

 • Sökande
 • Anslagsnr
 • Anslag (Kr)
 • Ageberg, Eva
  Förebygga och behandla artros i ett livsperspektiv
 • 201701
 • 100 000
 • Andréasson, Kristofer
  Gastroimmunologiska mekanismer vid reumatisk sjukdom
 • 201702
 • 100 000
 • Aspberg, Anders
  Regulation of innate immunity by cartilage matrix proteins in joint disease
 • 201703
 • 100 000
 • Blom, Anna
  Komplementsystem i reumatiska sjukdomar
 • 201704
 • 200 000
 • Gawlik, Kinga
  Betydelse of inflammation i utveckling av medfödd muskeldystrofi
 • 201705
 • 100 000
 • Hesselstrand, Roger
  Systemisk skleros (SSc, sklerodermi). Sjukdomsmekanismer och biomarkörer för diagnostik, prognos och terapievaluering.
 • 201706
 • 100 000
 • Jönsson, Andreas
  Prognosstudier vid Systemisk Lupus Erythematosus
 • 201707
 • 100 000
 • Kahn, Robin
  Juvenil Idiopatisk Artrit - från makrofag till morbiditet
 • 201708
 • 300 000
 • Kapetanovic, Meliha
  Vaccination hos barn och vuxna med inflammatorisk reumatisk sjukdom
 • 201709
 • 100 000
 • Larsson, Staffan
  Oxidativ stress vid posttraumatisk knäartros: skyddande roll hos alfa-1-mikroglobulin (A1M)
 • 201710
 • 100 000
 • Linge, Petrus
  Platelet apoptosis in SLE – a promotor of thrombocytopenia and inflammation?
 • 201711
 • 300 000
 • Medicinska Fakulteten LU avd för Reumatologi,
  Forskartjänst vid Avdelningen för Reumatologi och Molekylär skelettbiologi
 • 201715
 • 1 000 000
 • Olofsson, Tor
  Inflammatorisk ryggsjukdom – hur stort problem utgör generaliserad smärta, annan samsjuklighet och arbetsoförmåga och vilken roll spelar insatt behandling?
 • 201712
 • 200 000
 • Svensson, Lena
  Gentetiska varianter av PTPN22 betydelse vid reglering av T lymfocyter i Rheumatoid Artrit
 • 201713
 • 100 000
 • Önnerfjord, Patrik
  Karaktärisering och intervention av degenerativa processer vid ledsjukdom
 • 201714
 • 100 000

2016 års anslag

 • Sökande
 • Anslagsnr
 • Anslag (Kr)
 • Ageberg, Eva
  Knee or hip osteoarthritis: Predictors, intervention and implementation
 • 201601
 • 100 000
 • Andréasson, Kristofer
  Immunmodulerande behandling vid reumatisk sjukdom - effekter på gastrointestinalkanlen
 • 201602
 • 100 000
 • Aspberg, Anders
  Regulation of innate immunity by cartilage matrix proteins in joint disease
 • 201603
 • 100 000
 • Bengtsson, Anders
  Reumatologisk forskning vid IKVL, Avdelningen för Reumatologi Lunds Universitet
 • 201604
 • 200 000
 • Blom, Anna
  Complement system in rheumatic diseases
 • 201605
 • 200 000
 • Crnkic Kapetanovic, Meliha
  Vaccination hos barn och vuxna med inflammatorisk reumatisk sjukdom
 • 201606
 • 200 000
 • Hellmark, Thomas
  Eosinofilens roll vid autoimmuna reumatiska sjukdomar
 • 201607
 • 100 000
 • Hesselstrand, Roger
  Systemisk skleros (SSc, sklerodermi). Sjukdomsmekanismer, prognostiska faktorer och konsekvenser för livskvalitet och arbetsförmåga.
 • 201608
 • 100 000
 • Jönsen, Andreas
  Prognosstudier vid Systemisk Lupus Erythematosus
 • 201609
 • 100 000
 • Kahn, Robin
  Juvenil Idiopatisk Artrit – från makrofag till morbiditet
 • 201610
 • 200 000
 • Larsson, Staffan
  Oxidativ stress vid posttraumatisk knäartros: skyddande roll hos alfa-a-mikroglobulin (A1M)
 • 201611
 • 100 000
 • Olofsson, Tor
  Inflammatorisk ryggsjukdom – hur stort problem utgör generaliserad smärta, annan samsjuklighet och arbetsoförmåga och vilken roll spelar insatt behandling?
 • 201612
 • 100 000
 • Önnerfjord, Patrik
  Karaktärisering och intervention av brosknedbrytning vid ledsjukdom
 • 201613
 • 200 000

2015 års anslag

 • Sökande
 • Anslagsnr
 • Anslag (Kr)
 • Ageberg, Eva
  Träning för att förhindra artros i knäet: från mekanismer till implementering
 • 201507
 • 100 000
 • Andréasson, Kristofer
  Immunmodulerande behandling vid reumatisk sjukdom - effekter på gastrointestinalkanalen
 • 201506
 • 100 000
 • Bengtsson, Anders
  Fagocyter vid Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)
 • 201504
 • 200 000
 • Crnkic Kapetanovic, Meliha
  Vaccination hos barn och vuxna med inflammatorisk reumatisk sjukdom
 • 201501
 • 200 000
 • Hellmark, Thomas
  Ny roll för eosinofiler vid autoinflammatoriska sjukdomar
 • 201508
 • 100 000
 • Hesselstrand, Roger
  Systemisk skleros (SSc, sklerodermi). Sjukdomsmekanismer, prognostiska faktorer och konsekvenser för livskvalitet och arbetsförmåga
 • 201502
 • 100 000
 • Kahn, Robin
  Juvenil Idiopatisk Artrit – från makrofag till morbiditet.
 • 201503
 • 200 000
 • Mohammad, Alladin
  Epidemiologiska och kliniska studier om jättecellsarteriter
 • 201505
 • 100 000
 • Turesson, Carl
  Prediktorer och tidiga biomarkörer för reumatisk sjukdom
 • 201510
 • 100 000
 • Önnerfjord, Patrik
  Karaktärisering och intervention av en unik in vitro modell för brosknedbrytning med mass spektrometri
 • 201509
 • 200 000

2014 års anslag

 • Sökande
 • Anslagsnr
 • Anslag (Kr)
 • C Fontes de Oliveira, Cibely
 • 201402
 • -
 • Potrzebowska, Katarzyna
 • 201404
 • -
 • Stachtea, Xanti
 • 201401
 • -
 • Tati, Ramesh
 • 201403
 • -

2013 års anslag

 • Sökande
 • Anslagsnr
 • Anslag (Kr)
 • Bekiaris, Vasileios
 • 201305
 • -
 • C Fontes de Oliveira, Cibely
 • 201302
 • -
 • Potrzebowska, Katarzyna
 • 201301
 • -
 • Stachtea, Xanti
 • 201303
 • -
 • Tati, Ramesh
 • 201304
 • -

2012 års anslag

 • Sökande
 • Anslagsnr
 • Anslag (Kr)
 • C Fontes de Oliveira, Cibely
 • 201204
 • -
 • Joeris, Thorsten
 • 201201
 • -
 • Lood, Christian
 • 201202
 • -
 • Potrzebowska, Katarzyna
 • 201205
 • -
 • Riva, Matteo
 • 201203
 • -

2011 års anslag

 • Sökande
 • Anslagsnr
 • Anslag (Kr)
 • Gawlik, Kinga
 • 201101
 • -
 • Joeris, Thorstein
 • 201103
 • -
 • Kalamajski, Sebastian
 • 201104
 • -
 • King, Benjamin
 • 201102
 • -

2010 års anslag

 • Sökande
 • Anslagsnr
 • Anslag (Kr)
 • Bartolini, Barbara
 • 201002
 • -
 • Gawlik, Kinga
 • 201001
 • -
 • Kalamajski, Sebastian
 • 201004
 • -
 • King, Benjamin
 • 201005
 • -
 • Kumaraswamy, Sunil
 • 201003
 • -

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2021-09-30 kl. 15:00

Till ansökan 

Ansökan öppnar 2021-08-16 kl. 09:00

Till ansökan 

2021 års ansökningsperiod är avslutad