12 december 2016 Reumatism i barndomen


Robin Kahn, Projektledare vid Barnreumatologiskt forskningscentrum. Fotograf: Fredrik Kahn.

När någon drabbas av reumatism i barndomen uppstår en mängd frågor. Är sjukdomen livslång? Finns det behandling och är den i så fall effektiv? Kommer jag/mitt barn kunna leva ett liv som andra barn?

När barn eller ungdomar får reumatisk sjukdom påverkas livet både för den drabbade och hans/hennes familj. Vår forskargrupp arbetar både med frågeställningar som rör följderna av sjukdomen på livet som med undersökningar hur sjukdomen fungerar i leden. Detta hoppas vi kommer att öka kunskapen kring barnreumatism.  

Det är viktigt att väl kunna beskriva långtidsprognosen vid barnreumatism eftersom det inte är tillräckligt känt hur det går i vuxenlivet för dessa barn. Vi kommer att studera hur det gått för alla barn med barnreumatism i Skåne sedan 1980. Vi behöver bl.a. veta mer om hur många som har kvar sin sjukdom i vuxenlivet samt om det finns risk för andra sjukdomar.

Vi studerar också en viss grupp av immunceller, makrofager, i såväl blod som i den sjuka leden. Dessa celler spelar en viktig roll i ledinflammationen. Genom att i detalj undersöka dessa cellers förmåga att producera skadliga ämnen hoppas vi bättre kunna förstå hur sjukdomen fungerar hos en viss individ och därmed kunna behandla just honom/henne bättre.

Målet med våra undersökningar är att kunna använda kunskapen i patientarbetet och svara på viktiga frågor både för patienterna, deras föräldrar och för de som behandlar barn med reumatism.