22 januari 2014 Hedersdoktorat till Ebba Fischer


Ebba Fischer är styrelseordförande i Crafoordska stiftelsen sedan 2008. Under hennes ordförandeskap har stiftelsen medverkat till att en professur i ämnet mänskliga rättigheter inrättats vid humanistiska och teologiska fakulteterna i Lund. Stiftelsen stödjer fakulteternas nybygge vid Sölvegatan, byggnadskomplexet LUX, med inflyttning under 2014. Därmed fullföljer Ebba Fischer den satsning på humaniora som inleddes med stödet till skapandet av Språk- och litteraturcentrum, SOL, även det ett omfattande byggnadsprojekt som avslutades 2005.

En av de stora vinsterna med LUX och SOL är att studenternas utbildningsmiljö förbättras radikalt. Ebba Fischer, som själv har ett förflutet i nations- och karnevalssammanhang, har ett starkt engagemang för studenter och utbildning. Inom ramen för byggprojektet LUX har hon särskilt intresserat sig för de studerandes behov och för biblioteket, humanioras hjärta.

Ebba Fischers humanistiska engagemang stannar dock inte vid akademisk humaniora. Det lokala kulturlivet i Skåne ingår också i hennes intressesfär, och hon har stöttat flera initiativ med inriktning på konst, musik och historia. 2013 års humorfestival är ett exempel; ’Thomanders jul’ är ett annat.

Humanitär verksamhet är viktig för Ebba Fischer, liksom för hennes föregångare i Crafoordska stiftelsen. Både som styrelseordförande och som privatperson verkar hon för att lindra den nöd – psykisk lika väl som fysisk – som drabbar människor även i det moderna välfärdssamhället. Hedersdoktoratet till Ebba Fischer är en påminnelse om att humaniora och humanitet går hand i hand.

Den 5 juni i år promoveras Ebba Fischer till hedersdoktor vid Lunds universitets humanistiska fakultet.

Källa: http://www.ht.lu.se/
Läs mer: http://www.ht.lu.se/